Met onze websitescan brengen wij snel de verbeterpunten in kaart. Het is belangrijk dat de websitebezoeker niet verdwaald en het juiste pad weet te vinden naar informatie en conversie.

Een website is als een etalage die uitnodigend moet ogen om de bezoeker naar binnen te halen. Van belang is dat de website logisch in elkaar steekt en alle elementen op de juiste plek zitten. Als er voldoende relevante knoppen op de juiste plek aanwezig zijn kan er sneller worden aangestuurd op conversie. 

Met de uitkomst van de scan kan een begin worden gemaakt met de optimalisering van de website.

0229272700