Consumenten zijn altijd online op social media. Vooral ’s avonds en in de weekenden. Maar hoe actief zijn merken eigenlijk buiten kantoortijd?

Uit onderzoek van Buddy Media dat wereldwijd werd uitgevoerd, bleek dat merken niet op social media actief zijn wanneer consumenten dat zijn. Uit het onderzoek bleek dat merken met name actief zijn tijdens kantooruren, terwijl de consument voornamelijk buiten werktijd online is.

Deze constatering vormde de aanleiding om te onderzoeken in hoeverre Nederlandse merken en consumenten actief zijn buiten kantooruren. Het onderzoek werd uitgevoerd onder de 25 grootste merken uit de top 100 merken op basis van bruto media besteding in Nederland (Nielsen). Een voorwaarde voor het onderzoek was dat de merken minstens drie maanden met een Nederlandse pagina actief moesten zijn op Facebook. Zij moesten ook minstens 20.000 fans hebben.

Resultaten onderzoek

De analyse bevestigt dat consumenten veelal buiten werktijd actief zijn. Gemiddeld wordt 44% van de prikbordberichten van fans geplaatst in de avond, ‘s nachts of in het weekend. Bij 30% van de merken wordt zelfs meer dan de helft van de prikbordberichten van fans buiten kantooruren geplaatst.

Met name merken in de retail- en entertainmentbranche krijgen veel berichten in de avonduren. Hoewel de consument ’s avonds of in het weekend actief blijkt te zijn, zijn de grote Nederlandse merken dat niet. Alleen ABN AMRO en Vodafone reageren structureel in de avonden, nachten en weekenden binnen 1 à 2 uur. Alle andere merken reageren de eerst volgende werkdag. De gemiddelde reactietijd op prikbordberichten in de avond is 19 uur, tegenover 28 uur in het weekend en gemiddeld 7,8 uur tijdens kantooruren. Maar er zijn ook merken die überhaupt niet op berichten van fans reageren, of waar fans geen prikbordberichten kunnen plaatsen.

Meeste merken hanteren een nine-to-five-mentaliteit

Berichten van merken worden momenteel niet geplaatst op het moment dat de consument het meest actief is. De meeste merken plaatsen wel eens berichten in het weekend (84%) en na 18:00 uur (60%). Dit gebeurd vooral op speciale dagen, zoals moederdag. Weinig merken plaatsen structureel berichten buiten werktijd. Dit wil zeggen ieder weekend (32%), of minimaal twee avonden van de week (4%). Berichten buiten kantooruren worden veelal vooraf ingepland en geplaatst met behulp tools zoals HootSuite. In de meeste gevallen wordt niet meer gereageerd, ook niet wanneer bijvoorbeeld een link of applicatie niet werkt.

Engagement vergroten buiten kantooruren

“We willen daar zijn, waar de consument is” is een veel gehoorde reden voor het inzetten van social media. Voor merken zijn avonden en weekenden een uitgelezen kans om de consument te helpen met vragen en klachten, maar ook om de band met fans te versterken. Zeker wanneer merken gebruikt worden buiten werktijd: de consument drinkt een biertje in de avond, gaat in het weekend of ’s avonds naar het casino, gaat shoppen in het weekend en doet de boodschappen op zaterdagochtend. Door als merk ook buiten kantoortijden actief te zijn, kan men daadwerkelijk daar zijn waar de consument is. De consument kan op het juiste moment geprikkeld worden. Door ook buiten kantoortijden online te zijn wordt de band met de consumenten versterkt, waardoor de koopintentie groter wordt (op basis van onderzoeksresultaten).

Bron:
http://www.marketingfacts.nl/berichten/hoe-actief-zijn-merken-buiten-kantoortijd

Meer informatie over de mogelijkheden van social media? Maak gebruik van ons contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via 0229 - 27 27 00.

social media telefoon