Door: Klaas Hauwert

Elke dag creëren we 2,5 exabytes aan data. We googlen, we facebooken, we twitteren, we bloggen, we youtuben, we gebruiken onze smartphone. Exabytes – een term zo groot dat u er waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebt. Wat doen bedrijven hiermee?

Ze passen big data toe. Big data wordt gebruikt om globale trends te spotten. Het geeft antwoorden op ingewikkelde vraagstukken. Bijvoorbeeld, Google Translate zou bij zijn vertalingen kunnen werken met woordenlijsten en algoritmes met de grammatica. Het gebruikt echter big data om in al die miljoenen documenten te bekijken hoe en waar een woord gebruikt en vertaald wordt. De meest gebruikte toepassing is dan waarschijnlijk de juiste vertaling. Hoe meer data je analyseert, hoe nauwkeuriger het resultaat is.

Garbage in - Garbage out

Belangrijk is natuurlijk de bruikbaarheid van de informatie die ingevoerd wordt. Big data wordt daarom gedefinieerd door drie factoren: de hoeveelheid data, de snelheid waarmee de data binnenkomt en opgevraagd wordt en de diversiteit van de data. Als er een goede combinatie van deze factoren is, kunnen er nuttige analyses gemaakt worden.

Sharing is caring


Een goed voorbeeld van het nut van big data is Flu Trends van Google. Google analyseert de gebruikte zoekwoorden in alle regio’s en kan hieraan zien waar griep het meest actief is.

De medische wereld is van plan om big data in te gaan zetten om persoonlijke patiëntenprofielen te kunnen samenstellen. Nu wordt elke patiënt nog ongeveer hetzelfde behandeld. Maar door big data te analyseren moet het mogelijk zijn om een veel gerichtere, persoonlijke methode te gaan gebruiken.

More data, more money

Grote supermarktketens, zoals Walmart in de Verenigde Staten, maken gebruik van big data om te kunnen voorspellen in welke producten klanten geïnteresseerd zijn. Hun systeem is zo geraffineerd dat wanneer een gebruiker een opmerking als “I love Salt” gebruikt, het systeem kan onderscheiden of het gaat om de film Salt of om keukenzout. Ze gebruiken hiervoor een combinatie van publieke gegevens, social media gegevens en hun eigen klantgegevens. Hierdoor kunnen ze koopgedrag voorspellen en evenueel stimuleren met gerichte kortingsbonnen.

Big bro taking over the show


Moeten we bang zijn voor big data? Einstein zei: “I fear the day that technology will surpass our human interaction. The world will have a generation of idiots.” Een gebrek aan menselijke interactie, dat is een gevaar van de big data methode. Feitelijk wordt het ‘waarom’ weggelaten in de vraag. Er wordt vooral gekeken naar correlatie, oftewel de vergelijking met eerdere resultaten. De vraag is: bieden in het verleden behaalde resultaten garantie voor de toekomst?

Meer informatie over big data? Maak gebruik van ons contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via 0229 - 27 27 00.

Referenties:
google.org
globalpublicsquare.blogs.cnn.com
frankwatching.com
bostonglobe.com
smartdatacollective.com
marketingfacts.nl

big data (1)