Zoals we in een eerder artikel al hebben beschreven zijn er al enige jaren veel ontwikkelingen op het gebied van webbrowsers. Internet Explorer is niet langer de gedoodverfde winnaar en ziet elk jaar haar marktaandeel radicaal afnemen. Welke trends zijn zichtbaar en welke opvallende resultaten zien we als we kijken naar bezoekersgroepen? Deze vragen worden in onderstaand artikel beantwoord.

Chrome heeft een flinke groeispurt gemaakt


Uit een analyse van ruim 6000 internetgebruikers blijkt in januari 2013 het marktaandeel van Internet Explorer nog veruit het grootst te zijn (50%). Echter, waar Firefox ongeveer 2 jaar geleden nog de op één na meest gebruikte browser was, heeft Chrome deze browser nu definitief ingehaald en lijkt zelfs op weg te zijn om ook het marktaandeel van Internet Explorer te veroveren. Tot twee jaar geleden werd er algemeen gedacht dat Firefox de browseroorlog op termijn zou gaan winnen, maar het bleek toen al uit een analyse van MetrixLab dat Chrome sterk aan het groeien was onder jongeren (toen al 25% marktaandeel, waarbij het overall marktaandeel nog maar 11% was). Chrome heeft een goede wereldwijde marketingcampagne opgezet waardoor internetgebruikers deze browser in snel tempo hebben omarmd.

Wanneer de trend zich doorzet, zal het gevecht om het marktaandeel zich straks afspelen tussen Google en Microsoft. Maar ook mobiel moeten we niet vergeten; Safari heeft volgens Netmarketshare een marktaandeel van ongeveer 60% in de mobiele browsermarkt en heeft door de populaire Apple producten de touwtjes stevig in handen. Al deze ontwikkelingen onderstrepen wederom het belang van het testen van de website en van een (mobile) browser compatible website.

Oudere versies van Internet Explorer worden nog veel gebruikt


In Nederland maakt inmiddels bijna 27% van de internetgebruikers gebruik van Google Chrome, waarvan 96% Chrome 24 gebruikt. Bij Internet Explorer maakt slechts 5% gebruik van de nieuwste versie (10.0), welke standaard in Windows 8 geïnstalleerd staat. De meeste Internet Explorer gebruikers maken nog gebruik van versie 9 (66%) en 8 (26%). Het zijn voornamelijk vrouwelijke internetgebruikers die IE9 gebruiken, terwijl mannen eerder overstappen op de nieuwste versie. Dat de nieuwste versie van Chrome zoveel gebruikt wordt, is te verklaren door het feit dat Chrome automatisch de browser update zodra vastgesteld is dat er een nieuwe versie beschikbaar is. Het overstappen naar de nieuwste browserversie gebeurt in mindere mate door de andere browser gebruikers, omdat dit een specifieke handeling vereist van de gebruiker.

Onder jongeren bedraagt het marktaandeel Chrome al meer dan 50%


Uit de analyse van anderhalf jaar geleden bleek al dat internetgebruikers jonger dan 25 jaar een sterkere voorkeur leken te hebben voor Chrome. Het blijkt nu dat dit veel verder is toegenomen. Waar het marktaandeel van Chrome anderhalf jaar geleden nog 25% was onder deze leeftijdsgroep, is dit nu toegenomen naar 53%. Firefox doet het relatief het best onder internetgebruikers tussen de 25 en 35 jaar. Internetgebruikers ouder dan 50 jaar lijken nog steeds een voorkeur te hebben voor Internet Explorer. Opvallend in de groep 65 plussers, is dat het marktaandeel van Chrome ook al 25% bedraagt. De opa’s en oma’s krijgen blijkbaar ‘les’ van hun kinderen en kleinkinderen.

Vrouwen en mannen gebruiken veel vaker eenzelfde browser


De verschillen in browsergebruik tussen mannen en vrouwen bleken in 2011 nog vrij groot te zijn. Meer dan driekwart van de vrouwen maakte gebruik van Internet Explorer en zat met dit percentage 10 procentpunten hoger dan mannen. Mannen maakten juist meer gebruik van Safari. Nu zijn de verschillen echter kleiner geworden en zijn dichter bij elkaar komen te liggen. Internet Explorer wordt nog steeds iets meer gebruikt door vrouwen (verschil van 5% ten opzichte van mannen) en het marktaandeel van Firefox en Safari is wat hoger onder mannen, maar dit verschil is relatief klein.

Er gaat niets boven Chrome in Groningen


Provincies blijken ook onderling van elkaar te verschillen in het gebruik van webbrowsers. Zo maken bewoners in de provincie Groningen (35%) vaker gebruik van Chrome ten opzichte van de andere provincies. In Groningen is veel geïnvesteerd in ICT bedrijven en ook Google heeft zelf een vestiging in Groningen. Daarnaast is Groningen een studentenstad is en juist jongeren blijken vaker Chrome te gebruiken. Internet Explorer wordt ten opzichte van de provincies vaker gebruikt in Utrecht (56%). Firefox ten slotte wint het meest in Flevoland (23%) en Friesland (21%).

Overtreft Chrome in 2013 al Internet Explorer?


Het is dus spannend hoe snel Chrome blijft inlopen en wanneer Chrome de browseroorlog gaat winnen. De signalen staan op groen gezien het profiel en de switch die al gerealiseerd is. Echter zijn niet alleen snelle ontwikkelingen en een goede marketingstrategie hierbij belangrijk; ook de veiligheid en privacy spelen een belangrijke rol. Dat ondervond bijvoorbeeld Internet Explorer in september vorig jaar aan den lijve, toen er een grootschalige lek was geconstateerd bij de versies 6 tot en met 9. De Consumentenbond raadde internetgebruikers aan om tot de oplossing hiervan gebruik te maken van een andere browser. Hierdoor bestaat de kans dat internetgebruikers kennis maken met een andere browser en niet meer terug keren naar de oude browser.

Meer informatie over Google Chrome? Maak gebruik van ons contactformulier of neem telefonisch contact met ons op via 0229 - 27 27 00.


Bron: usability.nl

Google chrome (2)