Nu Europese afspraken zijn stukgelopen, zetten DDMA en IAB in op nationale cookie-afspraken, inclusief een icoon voor cookies op websites.

Met een cookie is het mogelijk bezoekers te herkennen en te volgen. Daarmee is gedragsafhankelijke of afgestemde reclame mogelijk, een nuttig mechanisme maar wel privacytechnisch lastig. Op dit moment geldt voor cookies een opt-out regime: bezoekers moeten worden geïnformeerd en ze kunnen het ontvangen van cookies weigeren. Een Europees wetsvoorstel wil hier verandering in brengen door een opt-in regime in te voeren, waarbij toestemming moet worden gegeven voordat (tracking) cookies mogen worden geïnstalleerd.

Een voorstel van de Europese reclamebranche voor zelfregulering op het gebied van ‘gedragsgestuurde reclame’ is vorige week in Brussel te licht bevonden. Breekpunt is de door Brussel gewenste ‘uitdrukkelijke toestemming’ voor het plaatsen van cookies. Omdat deze ontbrak in het voorstel van de EASA (European Advertising Standards Alliance), bleef akkoord uit.

Cookie-icoon

Deze mislukking weerhoudt de Nederlandse belangenpartijen – DDMA, IAB, NUV, BVA, Thuiswinkel.org, Reclame Code Commissie, Google en TIBN (hosting) - er niet van om in nationaal verband verder te gaan. Deze ‘cookie-coalitie’ wil dat websites die cookies plaatsen om surfdata te verzamelen, dit kenbaar maken door middel van een icoontje. Door op het icoontje te klikken ontdekt de gebruiker welke data worden verzameld en voor wie. Ook kan hij of zij zich zo vrijwaren van het gebruik van cookies.

De zelfregulering is niet vrijwillig, maar vloeit voort uit het Europese richtlijnenkader van de herziene Telecommunicatiewet. Binnen dit kader worden globaal twee eisen gesteld: consumenten moeten toestemming geven voor het plaatsen van cookies en adverteerders moeten surfers informeren over cookiegebruik.

Er kleeft echter een groot nadeel aan dit model: het is toch weer gebaseerd op opt-out. Het is dus juridisch nog maar de vraag of dit legaal zal worden geacht als het wetsvoorstel in ongewijzigde vorm wordt doorgevoerd.
Op 25 mei moet de Europese Richtlijn een nationale wet zijn. Maar die datum halen de lidstaten niet. In Nederland komt het voorstel van de cookie-coalitie nog deze maand in de Tweede Kamer. Als dat soepel gaat en de Eerste Kamer vindt dat de Europese regels goed zijn vertaald, zou de code per 1 juli ingevoerd kunnen worden.
Hopelijk krijgen we dus binnenkort meer duidelijkheid.

Wilt u meer weten? Bel ons via 0229 27 27 00 of maak gebruik van ons contactformulier.

Bron: Adformatie, Emerce

cookie icoon