Het nieuwe intranet is tegenwoordig veel meer gericht op interactie. Het intranet moet informeren, het teamgevoel bevorderen, het moet de organisatie helpen doelen te behalen en medewerkers ondersteunen in hun werk. Dat betekent dat het intranet gebruiksvriendelijk moet zijn. Om achter de wensen en behoeften van de gebruiker te komen, moet je eerst weten wie de intranetgebruiker is. Hoe breng je deze gebruiker goed in kaart?  

Wie is de toekomstige gebruiker?

Om het intranet goed in te kunnen richten moet je weten wie de gebruiker is. Bedenk wat de gebruiker nodig heeft en wat niet. Welke functies of functionaliteiten zorgen ervoor dat hij zijn werk beter kan doen. Breng de toekomstige intranetgebruiker in kaart door een persona te maken.  

Wat is een persona?

Een persona is een omschrijving van een gebruiker van jouw product of dienst. Met behulp van persona’s creëer je ‘echte’ mensen in plaats van algemene doelgroepen die in de praktijk lastig te targeten zijn. Met een persona maak je een doelgroep dus concreet. Persona’s maken inzichtelijk hoe het nieuwe intranet in het dagelijks werk van mensen past.

Opstellen van een persona

Voor een goed persona moet je een aantal stappen nagaan, zoals:

  • Onderzoek de doelgroep. Kijk naar persoonlijke doelen, houding en gedrag.
  • Verdeel de doelgroep in segmenten. Doe dit door overeenkomsten bij elkaar te zetten.
  • Geef de segmenten een gezicht. Geef de persona een leven. Dat klinkt een beetje gek maar je moet de persona gaan zien als een collega. Geef de persona daarom een leven, doelen, kennis en competenties.
  • Onderzoek relaties. Bekijk de verbanden tussen het gedrag van de persona en zijn werkzaamheden en kennis, de organisatie en het nieuwe intranet.

Bekijk ook de praktische zaken van het internet. Het intranet moet natuurlijk fijn werken voor de gebruiker, maar het moet ook praktisch werken. Kijk bijvoorbeeld of het intranet wel te raadplegen is tijdens het werk. Waar wordt er gewerkt? Op kantoor of in een andere omgeving? Van welke apparaten wordt er gebruik gemaakt? Mobiels, laptops, computers?

Met de antwoorden kun je gemakkelijk een persona opstellen. Ga na wat gebeurt er als deze collega, in bepaalde situaties, met verschillende doelen het intranet gaat gebruiken? Dit voegt veel toe aan een persona.

Intranet voor jouw organisatie

Nu is het moment dat je jouw intranet gaat opzetten. En wij helpen je daar graag bij. Wil jij meer weten over de meerwaarde van een intranet voor jouw organisatie? Neem dan contact op met één van de specialisten van ipsis via het contactformulier of via 0229 27 27 00.

intranet gebruiker2.jpg