Onder contentmarketing verstaan wij alle inhoud die je online en offline deelt met jouw doelgroep zoals tekst, video, afbeeldingen en audio. Wanneer de content in een goede harmonie met elkaar is, zullen ze elkaar versterken. Je vertelt dan een helder verhaal, zodat de doelgroep je direct begrijpt.

Contentmarketing zorgt voor binding

Door zinvolle informatie aan te bieden aan jouw doelgroep, die niet persé direct gekoppeld is met jouw producten of dienst, zorg je voor meerwaarde en binding met jouw organisatie. Aan de hand van kennis en het interessedomein van de doelgroep wordt nieuwe content gecreëerd.

In deze tijd van informatieovervloed is het belangrijk dat je een uniek verhaal vertelt. Daarmee kun jij je onderscheiden. Wanneer jouw doelgroep je begrijpt en weet wat er leeft, kun je hen geven wat ze nodig hebben. Verpakt in een divers media-aanbod. Zoals antwoord op veelgestelde vragen, instructievideo’s of productfolders.

ipsis kan jou daarin ondersteunen. Wij schrijven professionele, pakkende teksten voor jouw website of brochure, ook in andere talen. Onze samenwerking met vertaalbureaus zorgt ervoor dat wij ook jouw buitenlandse doelgroep kunnen aanspreken. Ook beeldmateriaal, al dan niet bewegend, kunnen wij voor je maken. Een fotorapportage of productvideo zegt vaak meer dan een tekst.

 

Wil jij meer informatie?

Vul onderstaande formulier in:

Naar tips en updates

Nieuwsbrief ontvangen?
Ik accepteer de privacyvoorwaarden
0229272700