Velison Wonen is een woningcorporatie in Velsen en heeft bijna 3700 woningen in haar bezit. Met haar brede woningaanbod, heeft Velison Wonen als doel een breed woningaanbod te bieden, dat betaalbaar is en geschikt voor meerdere doelgroepen. Velison Wonen houdt zich nadrukkelijk bezig met thema’s als vergrijzing, scheiden van wonen & zorg en leefbaarheid. Deze onderwerpen komen ook terug in de nieuwsbrieven.

 

Onze oplossingen

Voor Woningcorporatie Velison Wonen heeft ipsis de opmaak verzorgd voor de geprinte nieuwsbrief die zij geregeld versturen om de huurders op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen en verhalen. 

Gebruikte oplossing

0229272700