Sinds eind januari is de website van Trefpunt Betrokken Ondernemers West-Friesland (TBOWF) online. TBOWF is een initiatief van Vrijwilligerspunt, expert in het bemiddelen van vrijwilligerswerk. Samen met een aantal betrokken ondernemers uit de regio West-Friesland zijn zij TBOWF gestart.

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

TBOWF is een netwerk van bedrijven met een gezamenlijke interesse voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). Het Trefpunt biedt deze bedrijven de mogelijkheid invulling te geven aan en inspiratie op te doen over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in West-Friesland.

Hiervoor had TBOWF een platform nodig, een website waarop ervaringen en ideeën konden worden gedeeld. TBOWF benaderde ipsis met de vraag of zij als sponsor aan het project verbonden wilden zijn.

Het uiteindelijk doel is om van de website een informatiezuil op het gebied van MBO te maken. “Het aantal gebruikers van de website moet nog groeien. Maar ik hoop dat de ondernemers in West-Friesland over een tijd weten waar TBOWF voor staat.”

0229272700